A: Arquitecturas da despoboación +

investigación

+

 

+


+ INFO

Autor: Paula Cores Barral 

Tema: Arquitecturas da despoboación. Estructura do abandono no hábitat rural galego: razón e futuro.

Data: Octubre 2020 – en curso.

Lugar: Entornos de Serra da Faladoira e Pena Trevinca (Galicia, España).

Proyecto: Investigación en curso.

Programa: Doctorado en Arquitectura e Urbanismo, Universidade de A Coruña.

Director de tesis: Juan José Creus Andrade

+ CC BY-NC-SA 4.0


x

x

+